Przejdź do treści
Dominika Żwirbla - Kalman

Dominika Żwirbla - Kalman

Menedżerka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakupach i zarządzaniu projektami w międzynarodowych korporacjach, realizująca cele efektywnościowe przedsiębiorstwa w sektorze przemysłowym, produkcyjnym i budowlanym. 

Skoncentrowana na osiąganiu celów strategicznych i realizacji misji firmy przy jednoczesnym utrzymywaniu jak najlepszych relacji. Otwarta, dynamiczna, proaktywna i wysoce komunikatywna, dbająca o doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników. Pewna siebie i zdecydowana, przedsiębiorcza, myśląca racjonalnie i obiektywnie, potrafiąca podejmować decyzje w oparciu o zgromadzone argumenty.

Obecnie odpowiada za zakupy centralne w PORR S.A., gdzie zarządza głównie kategoriami DIRECT oraz dodatkowo rozwija obszar ESG firmy. Specjalizuje się w transformacji obszarów zakupowych firmy, w tym w efektywnym wdrażaniu zmian i elastycznym dostosowywaniu strategii. Ponadto, jako Pełnomocniczka Zarządu ds. ESG, jest odpowiedzialna za wdrażanie Strategii ESG w PORR S.A. w Polsce. 

Wcześniej przez ponad cztery lata pełniła funkcję Dyrektora Zakupów i Logistyki w Siemens Sp. z o.o., będąc częścią Regionu EMEA współpracowała z kilkunastoma europejskimi krajami Grupy Siemens AG. Do jej obowiązków w Siemens należały m.in. zakupy pośrednie, tworzenie polityki zakupowej z naciskiem na dobre praktyki oraz definiowanie standardów współpracy z kontrahentami.

Wcześniej przez siedem lat pracowała w PKN ORLEN S.A., zarządzając zakupami strategicznymi dla Spółek Grupy. Stworzyła i z sukcesem wdrożyła centralną współpracę zakupową w Grupie Kapitałowej dla kilkunastu kategorii zakupów DIRECT obejmujących Polskę, Litwę, Czechy i Niemcy.

Jej pasja do rozwoju osobistego wykracza poza miejsce pracy. Jest aktywną Mentorką w różnych programach mentoringowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby inspirować innych. Poza zawodowo realizuje również swoje zamiłowanie do wędrówek wysokogórskich i wspinaczki, której oddała serce.